Photo

Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2019

Λουκά 9, 30: "Καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο συνελάλουν αὐτῷ, οἵτινες ἦσαν Μωϋσῆς καὶ ᾿Ηλίας" - Οι κεκοιμημένοι Άγιοι ζουν και εμφανίζονται στη Γη όπως ο Προφήτης Μωϋσής στη Μεταμόρφωση του Κυρίου στο Όρος Θαβώρ


ΑΓΙΟΙ 1 - EBOOK


Λουκά 9, 30: "Καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο συνελάλουν αὐτῷ, οἵτινες ἦσαν Μωϋσῆς καὶ ᾿Ηλίας"

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Λουκά 9, 30: "Καὶ ἰδοὺ δύο ἄνδρες συνωμιλούσαν μαζῆ του. Καὶ αὐτοὶ ἦσαν ὁ Μωϋσῆς καὶ ὁ Ἠλίας".

Όπως βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη στην Μεταμόρφωση του Σωτήρος στο Λουκά 9, 30 οι κεκοιμημένοι Άγιοι, στην συγκεκριμένη περιπτωση ο Μωυσης, συνεχίζουν να ζουν στον Ουρανό και να εμφανίζονται στη Γη.

Στο Λουκά 9, 30 βλέπουμε ότι ο Μωυσής εμφανίστηκε στο Ορος Θαβώρ παρότι είχε πεθάνει.

Θάνατος Μωϋσή:

Ιούδα 9 (Καινή Διαθήκη)
Δευτερονόμιο 34:5-8
Αριθμοί 27:12-13
Ιησού Ναυή 1:2
Δευτερονόμιο 31:16, 31:27, 31:29, 32:48-51, 33:1

Εμφάνιση και συνομιλία του Μωϋσή μεταθάνατον στη Μεταμόρφωση του Κυρίου στο Όρος Θαβώρ: Λουκά 9:30


ORTHODOX WEB

Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019

Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019

Χαρά, ειρήνη ψυχής, ελπίδα και πίστη: "Ὁ δὲ Θεὸς τῆς ἐλπίδος πληρώσαι ὑμᾶς πάσης χαρᾶς καὶ εἰρήνης..." (Ρωμαίους 15, 13)


FAITHBOOK - ORTHODOXY

Ορθοδοξία


Χαρα, ειρήνη ψυχής, ελπίδα και πίστη:

"Ὁ δὲ Θεὸς τῆς ἐλπίδος πληρώσαι ὑμᾶς πάσης χαρᾶς καὶ εἰρήνης ἐν τῷ πιστεύειν, εἰς τὸ περισσεύειν ὑμᾶς ἐν τῇ ἐλπίδι ἐν δυνάμει Πνεύματος Ἁγίου" (Ρωμαίους 15, 13)

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

"Εἴθε ὁ Θεὸς τῆς ἐλπίδος νὰ σᾶς γεμίσῃ μὲ κάθε χαρὰν καὶ εἰρήνην, ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὴν πίστιν, ὥστε νὰ ἔχετε ἄφθονη τὴν ἐλπίδα διὰ τῆς δυνάμεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος".

Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019

Άγιοι Μάρτυρες και αναγνώριση Αγίων: "Χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς· οὕτω γὰρ ἐδίωξαν τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ ὑμῶν" (Ματθαίου 5, 12)


WALKING BY THE SEA - ORTHODOXY

ΟρθοδοξίαΆγιοι Μάρτυρες & αναγνώριση Αγίων:

"Χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς· οὕτω γὰρ ἐδίωξαν τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ ὑμῶν".


—Ματθαίου 5, 12

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Ματθαίου 5, 12: "Να χαίρεστε και να αγάλλεστε,επειδή ο μισθός σας είναι πολύς στους ουρανούς· έτσι, εξάλλου, έθεσαν υπό διωγμό τούς προφήτες πριν από σας".

Δευτέρα, 27 Μαΐου 2019

Πράξεις 9, 6: Αναγκαιότητα του Πνευματικού Πατέρα: Ο Χριστός στέλνει τον Απ. Παύλο σε Πνευματικό Πατέρα στον Απ. Ανανία για να τον κατηχήσει και να τον βαπτίσει Χριστιανό


ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΑναγκαιότητα του Πνευματικού Πατέρα: 

Ο Χριστός στο Πράξεις 9, 6 στέλνει τον Απ. Παύλο σε Πνευματικό Πατέρα 

στον Απ. Ανανία για να τον κατηχήσει 

και να τον βαπτίσει Χριστιανό

Με βάση την Αγία Γραφή ο Πνευματικός Πατέρας για την καθοδήγηση της Χριστιανικής μας ζωής είναι απαραίτητος γι᾽ αυτό και ο Χριστός στο Πράξεις 9, 6 αλλά και σε ολόκληρο το Πράξεις 9, 4-19 βλέπουμε ότι στέλνει τον Απόστολο Παύλο σε Πνευματικό Πατέρα, στον Απόστολο Ανανία για να τον κατηχήσει και για να τον βαπτίσει Χριστιανό.

Αν δεν ήταν απαραίτητος ο Πνευματικός Πατέρας στην ζωή μας ο Χριστός δεν θα τον έστελνε τον Απόστολο Παύλο στον Απόστολο Ανανία, αλλά θα τον βάπτιζε ο Ίδιος.

* * *

Πράξεις 9, 5-6:
"5 Εἶπε δέ· τίς εἶ, κύριε; ὁ δὲ Κύριος εἶπεν· ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς ὃν σὺ διώκεις·
6 ἀλλὰ ἀνάστηθι καὶ εἴσελθε εἰς τὴν πόλιν, καὶ λαληθήσεταί σοι τί σε δεῖ ποιεῖν".

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:
Πράξεις 9,  5-6:
 "5 «Ποιος είσαι, Κύριε;» ρώτησε. Κι ο Κύριος του απάντησε: «Εγώ είμαι ο Ιησούς, που εσύ τον καταδιώκεις.
 6 Σήκω όμως και μπες στην πόλη· εκεί θα σου πούνε τι πρέπει να κάνεις»".

* * *

Πράξεις 9, 10-12:
"10 Εκεί στη Δαμασκό ζούσε ένας μαθητής που τον έλεγαν Ανανία. Σ’ αυτόν φανερώθηκε σε όραμα ο Κύριος και του είπε: «Ανανία!» Εκείνος απάντησε: «Ορίστε, Κύριε!»
 11 «Σήκω», του λέει ο Κύριος, «και πήγαινε στην οδό που λέγεται Ευθεία. Εκεί, στο σπίτι του Ιούδα, ζήτησε κάποιον από την Ταρσό που λέγεται Σαύλος. Αυτή τη στιγμή προσεύχεται,
 12 και είδε σε όραμα κάποιον που λέγεται Ανανίας να μπαίνει και ν’ ακουμπάει πάνω του το χέρι του για να ξαναβρεί το φως του".

* * *

Πράξεις 9, 17: "Τότε ο Ανανίας έφυγε και πήγε σ’ εκείνο το σπίτι. Ακούμπησε τα χέρια του πάνω στο Σαούλ και του είπε: «Σαούλ, αδερφέ, ο Κύριος, ο Ιησούς, αυτός που σου φανερώθηκε στο δρόμο καθώς ερχόσουν, με έστειλε για να ξαναβρείς το φως σου και να γεμίσεις με Άγιο Πνεύμα»".

Παρασκευή, 24 Μαΐου 2019

Στο Ματθαίου 5, 17-19 ο Χριστός λέει ότι δεν ήρθε να καταργήσει την Παλαιά Διαθήκη και ότι μας βεβαιώνει πως όσο υπάρχει ο κόσμος, έως τη συντέλειά του, δεν θα πάψει να ισχύει ούτε ένα γιώτα ή μία οξεία από την Παλαιά Διαθήκη


FAITHBOOK - ORTHODOXYΣτο Ματθαίου 5, 17-19 ο Χριστός λέει ότι δεν ήρθε να καταργήσει την Παλαιά Διαθήκη και ότι μας βεβαιώνει πως όσο υπάρχει ο κόσμος, έως τη συντέλειά του, δεν θα πάψει να ισχύει ούτε ένα γιώτα ή μία οξεία από την Παλαιά Διαθήκη

ΜΑΤΘΑΙΟΥ 5, 17-19:
17 Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας· οὐκ ἦλθον καταλῦσαι, ἀλλὰ πληρῶσαι.

18 Ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται.

19 Ὅς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ᾿ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.

* * *

Ως Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία δεχόμαστε ως Λόγο του Θεού την Αγία Γραφή δηλ. την Παλαιά και Καινή Διαθήκη.

Ο Χριστός μας λέει στο Ματθαίον 5, 17 ότι δεν ήλθε να καταργήσει την Παλαιά Διαθήκη αλλά να την τελειοποιήσει.

Γιαυτό εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεχόμαστε και την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη.

Από την Παλαιά Διαθήκη ο Χριστός μας λεει τι ακριβως κατήργησε και τι τελειοποίησε. π.χ. κατήργησε τις θυσίες των ζώων και τελειοποίησε τις 10 εντολές.

Κακώς μάς κατηγορούν οι Προτεστάντες εμάς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς ότι είμαστε της Παλαιάς Διαθήκης. Η σωστή απάντηση σε αυτό είναι ότι εμεις οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί είμαστε της Αγίας Γραφής, δηλ. δεχόμαστε και την Παλαια Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη, όπου ο Χριστός μας λέει τι κατήργησε και τι τελειοποίησε από την Παλαιά Διαθήκη και τι άφησε όπως ήταν.

Εμεις οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν καταργούμε την Παλαιά Διαθήκη γιατί κάνουμε ακριβώς ότι λέει η Αγία Γραφή και δες εναν εναν στίχο ξεχωριστά τι λεει η Καινή Διαθήκη για την Παλαιά Διαθήκη στο Ματθαίου 5, 17-19:

Στο στίχο 17 λέει: "Μη νομίσετε πως ήρθα για να καταργήσω το νόμο ή τους προφήτες. Δεν ήρθα για να τα καταργήσω, αλλά για να τα πραγματοποιήσω".

Στο στιχο 18 λέει: Σας βεβαιώνω πως όσο υπάρχει ο κόσμος, έως τη συντέλειά του, δε θα πάψει να ισχύει ούτε ένα γιώτα ή μία οξεία από το νόμο.

Στο στίχο 19 λέει: Όποιος, λοιπόν, καταργήσει ακόμα και μία από τις πιο μικρές εντολές αυτού του νόμου και διδάξει έτσι τους άλλους, θα θεωρηθεί ελάχιστος στη βασιλεία του Θεού. Ενώ όποιος τις τηρήσει όλες και διδάξει έτσι και τους άλλους, αυτός θα θεωρηθεί μεγάλος στη βασιλεία του Θεού.

Σάββατο, 20 Απριλίου 2019

Λουκά 1, 39-45 - Τιμή Θεοτόκου: "Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξὶ καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου" (Λουκά 1, 42)


HOLY VIRGIN MARY MOTHER OF GOD

Η Υπεραγία ΘεοτόκοςΤιμή Θεοτόκου: 

"Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξὶ καὶ εὐλογημένος 

ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου" (Λουκά 1, 42)

Λουκά 1, 39-45:

"39 Ἀναστᾶσα δὲ Μαριὰμ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐπορεύθη εἰς τὴν ὀρεινὴν μετὰ σπουδῆς εἰς πόλιν Ἰούδα,
40 καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον Ζαχαρίου καὶ ἠσπάσατο τὴν Ἐλισάβετ.
41 Καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν ἡ Ἐλισάβετ τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας, ἐσκίρτησε τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς· καὶ ἐπλήσθη Πνεύματος Ἁγίου ἡ Ἐλισάβετ
42 καὶ ἀνεφώνησε φωνῇ μεγάλῃ καὶ εἶπεν· εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξὶ καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου.
43 Καὶ πόθεν μοι τοῦτο ἵνα ἔλθῃ ἡ μήτηρ τοῦ Κυρίου μου πρός με;
44 Ἰδοὺ γὰρ ὡς ἐγένετο ἡ φωνὴ τοῦ ἀσπασμοῦ σου εἰς τὰ ὦτά μου, ἐσκίρτησε τὸ βρέφος ἐν ἀγαλλιάσει ἐν τῇ κοιλίᾳ μου.
45 Καὶ μακαρία ἡ πιστεύσασα ὅτι ἔσται τελείωσις τοῖς λελαλημένοις αὐτῇ παρὰ Κυρίου".

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Λουκά 1, 39-42:

"39Αμέσως ύστερα, η Μαριάμ σηκώθηκε και πήγε γρήγορα σε μια πόλη της ορεινής Ιουδαίας· 40μπήκε στο σπίτι του Ζαχαρία και χαιρέτησε την Ελισάβετ. 41Μόλις εκείνη άκουσε το χαιρετισμό της Μαρίας, το βρέφος που ήταν στα σπλάχνα της σκίρτησε. Η Ελισάβετ τότε πλημμύρισε με το Άγιο Πνεύμα 42και φώναξε με δυνατή φωνή: «Ευλογημένη απ’ το Θεό είσαι εσύ, περισσότερο από όλες τις γυναίκες! Ευλογημένο και το παιδί που έχεις στα σπλάχνα σου!".


Ορθόδοξος Χριστιανισμός

Θεία Εξομολόγηση - Ο Χριστός δίνει στους Αποστόλους την εξουσία αφέσεως των αμαρτιών: "Ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται" (Ιωάννη 20, 23)


BLACK & WHITE - ORTHODOXYΘεία Εξομολόγηση

Ο Χριστός δίνει στους Αποστόλους την εξουσία αφέσεως των αμαρτιών:

Ιωάννη 20, 21-23:

"21 Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς πάλιν· εἰρήνη ὑμῖν. Καθὼς ἀπέσταλκέ με ὁ πατήρ, κἀγὼ πέμπτῳ ὑμᾶς. 
22 Καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησε καὶ λέγει αὐτοῖς· λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον, 
23 ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται".

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Ιωάννη 20, 21-23:

"21 Kαι ξανά ο Iησούς είπε σ’ αυτούς: Eιρήνη σε σας· όπως με απέστειλε ο Πατέρας, και εγώ αποστέλλω εσάς. 22 Kαι μόλις το είπε αυτό, φύσηξε προς αυτούς, και τους λέει: Λάβετε Πνεύμα Άγιο. 23 Aν τις αμαρτίες κάποιων συγχωρέσετε, είναι σ’ αυτούς συγχωρεμένες· αν κάποιων τις κρατάτε, είναι κρατημένες".

Πιστοί Χριστιανοί: "Ὑμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς" (Ματθαίου 5, 13)


HAVE FAITH - ORTHODOXYΠιστοί Χριστιανοί:

"Ὑμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς" (Ματθαίου 5, 13)

Ματθαίου 5, 13:

"Ὑμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἀλισθήσεται; Εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων".

Μετάφραση:

"Eσείς είστε το αλάτι τής γης· αν, όμως, το αλάτι διαφθαρεί, με τι θα αλατιστεί; Δεν χρησιμεύει πλέον σε τίποτε, παρά να ριχτεί έξω, και να καταπατιέται από τους ανθρώπους".

* * *

Ερμηνεία Π. Τρεμπέλα:

"Σεῖς οἱ μαθηταί μου εἶσθε τὸ πνευματικὸν ἅλας τῶν ἐπὶ τῆς γῆς ἀνθρώπων, ἐπειδὴ ἔχετε προορισμὸν νὰ προλαμβάνετε τὴν ἠθικὴν σαπίλαν. Ἀλλ’ ἐὰν τὸ ἅλας χάσῃ τὴν δύναμίν του, μὲ τί θὰ ἀλατισθῇ, ὥστε νὰ ἀποκτήσῃ πάλιν τὴν δύναμιν ποὺ ἔχασε; Δὲν χρησιμεύει πλέον εἰς τίποτε, παρὰ νὰ πεταχθῇ ἔξω εἰς τοὺς δρόμους καὶ νὰ καταπατῆται ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους. Ἐὰν λοιπὸν καὶ σεῖς χάσετε τὴν ἠθικήν σας δύναμιν, δὲν θὰ γίνετε ἄχρηστοι μόνον, ἀλλὰ καὶ θὰ περιφρονηθῆτε ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους".

Πέμπτη, 11 Απριλίου 2019

Πράξεις 2, 17-19: Ο Θεός κάνει θαύματα στον Ουρανό και στη Γή
Πράξεις 2, 17-19: Ο Θεός κάνει θαύματα στον Ουρανό και στη Γή

Οι Προτεστάντες δείχνουν δυσπιστία στα θαύματα που κάνει ο Θεός στους ανθρώπους λέγοντας ότι τέτοια πράγματα δεν συμβαίνουν.

Αλλα στο Πράξεις 2, 17-19 όπως και σε πολλά άλλα αγιογραφικά χωρία λέει ο Θεός ότι στις έσχατες ημέρες, στην εποχή της Καινής Διαθήκης, όπως έχει προφητευθεί από τον Προφήτη Ιωήλ, θα δώσει θαύματα επάνω στον ουρανό και σημεία στην γη κάτω που θα μαρτυρούν την θεία Του δύναμη.

Τέτοια μεγάλα θαύματα υπάρχουν σε όλη την Αγία Γραφή, στην Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας και στους βίους των Αγίων της Εκκλησίας.

Πράξεις 2, 17-19: 
"14 Τότε σηκώθηκε ὁ Πέτρος μαζὶ μὲ τοὺς ἕνδεκα, ὕψωσε τὴν φωνήν του καὶ τοὺς εἶπε, «Ἄνδρες Ἰουδαῖοι καὶ ὅλοι σεῖς ποὺ κατοικεῖτε εἰς τὴν Ἱερουσαλήμ, ἂς γίνῃ τοῦτο γνωστὸν σ’ ἐσᾶς καὶ ἀκοῦστε προσεκτικὰ τὰ λόγια μου.
15 Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ δὲν εἶναι μεθυσμένοι, καθὼς νομίζετε, διότι εἶναι ἡ τρίτη ὥρα τῆς ἡμέρας.
16 Αὐτὸ εἶναι ἐκεῖνο ποὺ ἔχει λεχθῆ διὰ τοῦ προφήτου Ἰωήλ,
17 Θὰ συμβῇ τοῦτο κατὰ τὰς ἐσχάτας ἡμέρας, λέγει ὁ Θεός, θὰ ἐκχύσω ἀπὸ τὸ Πνεῦμά μου εἰς κάθε ἄνθρωπον καὶ θὰ προφητεύσουν οἱ υἱοί σας καὶ αἱ θυγατέρες σας καὶ οἱ νέοι σας θὰ ἰδοῦν ὁράσεις καὶ οἱ γέροντές σας θὰ ὀνειρευθοῦν ὄνειρα·
18 ἀκόμη καὶ εἰς τοὺς δούλους μου καὶ εἰς τὰς δούλας μου κατὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας θὰ χύσω ἀπὸ τὸ Πνεῦμά μου, καὶ θὰ προφητεύσουν.
19 Θὰ δώσω τέρατα εἰς τὸν οὐρανὸν ἄνω καὶ σημεῖα εἰς τὴν γῆν κάτω".

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Πράξεις 2, 17-19:
"14 Kαι ο Πέτρος, καθώς στάθηκε όρθιος μαζί με τους έντεκα, ύψωσε τη φωνή του, και μίλησε προς αυτούς: Άνδρες Iουδαίοι και όλοι όσοι κατοικείτε στην Iερουσαλήμ, ας είναι σε σας γνωστό τούτο, και ακούστε τα λόγια μου.
15 Eπειδή, αυτοί δεν είναι μεθυσμένοι, όπως εσείς νομίζετε· επειδή, είναι η τρίτη ώρα τής ημέρας·
16 αλλά, τούτο είναι εκείνο που ειπώθηκε από τον προφήτη Iωήλ:
17 «Kαι κατά τις έσχατες ημέρες, λέει ο Θεός, θα ξεχύσω από το πνεύμα μου επάνω σε κάθε σάρκα· και θα προφητεύσουν οι γιοι σας και οι θυγατέρες σας, και οι νέοι σας θα δουν οράσεις, και οι πρεσβύτεροί σας θα δουν όνειρα·
18 και ακόμα, επάνω στους δούλους μου και επάνω στις δούλες μου κατά τις ημέρες εκείνες θα ξεχύνω από το πνεύμα μου, και θα προφητεύσουν·
19 και θα δείξω τέρατα επάνω στον ουρανό, και σημεία κάτω στη γη".